Thuiszorg Rijnlanden
Door ons Zorg heeft U Rust en Veilig gevoel

Thuiszorg Rijnlanden is een vrijwilligers organisatie die al heel lang thuiszorg regeld advies geeft en bemiddelt bij gebied van Zorg, Welzijn en Wonen. Bij Thuiszorg Rijnlanden werken meer dan 100 gemotiveerde vrijwilligers. In totaal heeft Thuiszorg Rijnlanden meer dan 10.000 cliënten voorzien van zorg, advies en bemiddeling.. Thuiszorg Rijnlanden is een thuiszorgorganisatie die ambulante zorg op maat aanbiedt aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Wij leveren zorg binnen de provincie Zuid-Holland.

Thuiszorg Rijnlanden heeft een uitgebreid pakket aan zorg en begeleiding, in de vorm van thuiszorg, behandeling, dagactiviteiten en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast bieden wij verpleging, lichamelijke verzorging, gezinsopvoeding en huishoudelijke verzorging. Tevens kunt u bij ons terecht met zorg in natura en een PGB budget. Wij ondersteun en helpen u graag met de aanvraagformulieren.

Wij zijn volgens het WTZi toegelaten. Wij bieden diensten conform de Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Zowel kort als langdurige zorgbehoeftigen kunnen bij ons terecht voor hulp en ondersteuning