Thuiszorg Rijnlanden
Door ons Zorg heeft U Rust en Veilig gevoel

Individuele Begeleiding

Individueel persoonlijk begeleiding

Het kan iedereen overkomen: op een bepaald moment te worden geconfronteerd met onoverzichtelijke situaties. Zo’n periode dat het allemaal niet wil lukken. Lichamelijke, psychische of sociale problemen maken dat het allemaal even te veel wordt. Het kan zijn dat u financieel er niet meer uitkomt. Het huishouden draait niet meer zoals het normaal gaat of met de kinderen is geen land te bezeilen. Misschien heeft u moeite met het leren omgaan of leven met een handicap. Kunt u wel wat hulp gebruiken om de dag beter door te komen?  We bieden u maatoplossingen bij ondersteunende begeleiding en kan zorgen dat u weer overzicht, structuur en grip krijgt in uw (gezins)leven. U kunt bij ons terecht voor ondersteunende begeleiding bij activiteiten die u wilt ondernemen, zowel binnen- als buitenshuis.

U kunt daarbij denken aan:
Bezoek aan het ziekenhuis. Samen boodschappen doen of een wandeling maken
Hulp bij het zelf geld beheren; weten hoe je iets koopt en betaald 
Hulp bij gebruik van het openbaar vervoer
Hulp bij het afhandelen van allerlei administratieve zaken
Begeleiden bieden zodat u zich kunt redden in winkels, bank etc.
U ondersteunen in de communicatie: begrijpen wat anderen zeggen
U begrijpelijk maken naar anderen en een gesprek voeren

Dagbesteding , Activiteiten begeleiding:

De cliënten gaan we stimuleren en motiveren om sociale culturele activiteiten te doen.

Het doel van activerende begeleiding is het leren omgaan met de gevolgen van een lichamelijke, verstandelijke of een zintuiglijke beperking. De activiteiten worden in overleg met de klant binnen de vastgestelde indicatie bepaald. De activiteiten zijn gericht op de verbetering van het zelfstandig functioneren. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van de zelfredzaamheid of het helpen structureren en organiseren van het huishouden.

Ook tijdelijke begeleiding bij de opvoeding van kinderen met een verstandelijke beperking kan onder activerende begeleiding vallen.