Thuiszorg Rijnlanden
Door ons Zorg heeft U Rust en Veilig gevoel

MISSIE & VISIE

Missie en Visie
Onze missie is het op een effectieve, efficiënte manier verlenen van zorg waarbij de wensen, behoeften en beleving van de hulpbehoevenden centraal staan.

De visie

Ieder mens recht heeft op een waardig bestaan waarin men zoveel mogelijk zelf keuzes kan blijven maken, zodat men zelf de regie heeft over zijn of haar eigen leven. Mensen met een hulpvraag staan bij ons centraal. Thuiszorg Rijnlanden helpt en ondersteunt de cliënten in het vergroten en verbeteren van hun zelfredzaamheid en participatie. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het netwerk van de cliënten heeft uiteindelijk een positieve uitwerking in de maatschappij. Ook willen we de sociaal, cultureel en economische achterstanden van clienten verbeteren. Door goed aangepaste zorg en ondersteuning te geven komen de clienten verder.

Hiernaast zorgt het geven van cursussen en training aan de cliënten, dat ze zich beter kunnen integreren, particeperen en ontwikkelen. Zo kunnen de clieten meer bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Ook zullen mensen hierdoor zelfstandiger worden en voor zichzelf en hun omgeving kunnen opkomen. Helaas maken te weinig mensen gebruik van de verschillende hulp- en ondersteuningsorganisaties omdat de wetgeving voor hen niet helder is, te ingewikkeld is er niet voldoende kennis is, of dat de instellingen een te hoge drempel zijn.

Thuiszorg Rijnlanden vormt voor deze groep een brug en dicht de kloof.